Ren luft er en guldgrube for danske virksomheder

En af de brancher herhjemme, som vokser mest, er virksomheder der sælger og udvikler udstyr til at skabe mere ren luft. Eksporten fra denne branche er siden 2009 steget med over 12 procent om året til ni mia. kr

Den store luftforurening i mange lande har ført til et sandt eksporteventyr for danske virksomheder, der er specialiserede i at fremstille filtre, katalysatorer, brændere, kedler, turbiner og meget andet, som kan give en renere luft.

Svanemærkede brændeovne, renere skibsmotorer og bedre katalysatorer til biler og skorstene er nogle af de produkter, som danske virksomheder udvikler og sælger i hastigt stigende omfang til hele verden.

Der er tæt ved 550 virksomheder herhjemme, der arbejder inden for denne vækstbranche, og deres samlede omsætning og eksport er de senere år skudt i vejret med rask fart, viser en ny rapport.

Salget var alene sidste år på 48 milliarder kroner, og eksporten er siden 2009 steget med 12,5 procent om året til nu ni milliarder kroner.

Det fremgår af en større analyse, der er udarbejdet af det teknologiske rådgivningsfirma Force Technology og Dansk Miljøteknologi. Projektet er finansieret af Miljøministeriet.

Udstyr, der kan skabe renere luft, er den branche, som vokser mest blandt alle segmenter af grønne produkter inden for miljø og klimatilpasning, fremgår det.

Jørn Jespersen, direktør hos Dansk Miljøteknologi, der er brancheforening for 75 miljøvirksomheder, mener tilmed mulighederne er langt større på længere sigt.

»Vi står både med gode produkter og et hastigt voksende marked. Men der er brug for en mere samlet strategi på området, hvor både branchen, myndighederne og universiteterne går sammen om at fremme udviklingen,« siger han.

Eksport af nye løsninger

Med pakken »Ren luft til danskerne«, der netop er præsenteret, vil regeringen forsøge at puste endnu mere liv i eksporten på dette område. Pakken skal blandt andet reducere forureningen fra busser, skibe og på længere sigt også fra brændeovne.

»Ren luft til danskerne er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi i Danmark er gode til at koble indsatsen for et renere miljø med udviklingen af nye løsninger, som vi kan eksportere til hele verden,« siger miljøordfører Lone Loklindt (R).

Hun peger på, at Verdenssundhedsorganisationen WHO har anslået, at der på globalt plan er syv mio. mennesker, som hvert år dør for tidligt af luftforurening.

»Så problemet er meget stort og voksende,« siger hun.

Mange renluftvirksomheder har alene deres eksport rettet mod de nære markeder i EU, mens de nye vækstøkonomer stadig kun spiller en mindre rolle.

Det skyldes formentlig, at det er vanskeligere og betydeligt dyrere at opdyrke fjerne markeder.

Behov for fælles platform

Den danske styrkeposition inden for renluftssektoren er historisk betinget.

»Kombinationen af en stram miljølovgivning og en konkurrencedygtig sektor har skabt grobund for en dansk styrkeposition på området,« siger Lone Loklindt.

De steder, hvor Danmark står særlig stærkt, er inden for bilbranchen og herunder partikelfiltre og katalysatorer. Men også inden for røgrensning og optimering af fyringsenheder til kraftværker og biomasse. Andre steder er røgrensning, optimering af affaldsforbrænding, støvreduktion fra industrivirksomheder, miljøvenlige skibsmotorer og ventilationssystemer blandt andet til landbruget.

Rapporten anbefaler at sætte mere fokus på renluftsektoren, så der skabes en fælles platform for øget salg, og Danmark i højere grad gøres til et førerland på dette område. Men også at der udarbejdes en samlet national politik om ren luft med politisk fastsatte mål for, hvordan luftmiljøet gøres bedre ude og inde.