Hvorfor et nyt netværk for luftrensningsvirksomheder?

Den globale luftforurening er stigende. Men også i Europa og Danmark er der stadig brug for en øget indsats.
Luftrensning en dansk styrkeposition, hvor mange virksomheder har udviklet teknologier og løsninger, som danner baggrund for arbejdspladser og eksport.

En række af disse luftrensningsvirksomheder har besluttet at styrke samarbejde. Et samarbejde, som kan styrke branchen yderligere og bidrage både til at reducere luftforureningen i verden og i Danmark og til at skabe nye arbejdspladser og øget eksport.

Vi tror på, at et øget samarbejde kan etableres i branchen mellem virksomhederne, men også mellem virksomhederne og vores kunder, med myndighederne og med vidensinstitutioner som universiteter og GTSinstitutter.
Netværket dannes med udgangspunkt i brancheforeningen Dansk Miljøteknologi og med virksomhederne som den drivende kraft. Men målet er et bredt samarbejde i hele branchen.