Medlemmer

DALUTEKs medlemsvirksomheder er ledende luftrensningsvirksomheder, som leverer avancerede løsninger indenfor luftrensning til industrielle processer og andre former for luftrensningsløsninger og services til Danske og internationale industrier. Virksomhedernes viden er understøttet af et engagement til at anvende den teknologi som er udviklet på baggrund af mange års erfaring, samt investeringer i uddannelse og personlig udvikling. Alle medlemmer er forpligtet til, at levere produkter og services af høj kvalitet til industrien.

Nøgle industrier serviceret af DALUTEK medlemmer:

 • Fremstillingsvirksomhed
 • Minedrift og forarbejdning af mineraler
 • Cement og fremstilling
 • Energisektoren
 • Fødevareforarbejdning
 • Kemisk proces industri
 • Automobil industrien
 • Plastik
 • Glasfiber
 • Overfladebehandling
 • Forbrænding
 • Metal forarbejdning
 • Papir og træ
 • Korn og foderstof

Mange medlemmer udnytter deres ekspertise og deres erfaring i nabolandende, således spiller de i en væsentlig rolle i den industrielle luftrensning rundt omkring i verden.

Med denne baggrund, er DALUTEKS medlemmer klar til at spille en endnu større rolle, som en industriel sparringspartner og leverandør på et globalt marked hvor efterspørgslen for innovative og omkostningsbesparende luftrensningsprodukter er voldsomt stigende.

 

Nuværende medlemmer af DALUTEK: