Menu

Formålet med netværket

  • Repræsentere de private leverandører af udstyr og komponenter over forindustri og kunder, myndigheder, politisk system, medier og offentlighed
  • Base for teknisk ekspertise-ressource for myndigheder og kunder
  • Udveksling af erfaringer og synspunkter om branchens udfordringer og muligheder samt udarbejde informationsmateriale til medlemsvirksomheder om f.eks. støttemuligheder og aktuelle initiativer på lovgivningsområdet
  • Positiv påvirkning af den offentlige holdning ift. samfundsmæssige fordele ved luftrensning og skabe opbakning bag nye tiltag
  • Afholde kurser og konferencer for brugere, myndigheder og egne virksomheder
  • Afgive høringssvar til myndigheder om nye lovforslag, bekendtgørelser og vejledninger på området
  • Udarbejde og fremsætte forslag over det politiske system om ny tiltag til gavn for sundhed, miljø og klima.