Fordele

Foreningen DALUTEK arbejder tæt sammen med medlemmerne for at tilbyde træning og uddannelse, med henblik på at forbedre og udvikle kompetencerne for både producenter, slutbrugere og andre interessenter inden for luftrensning til industrien.

På sigt vil DALUTEK tilbyde følgende:

  • Tekniske seminarer
  • Gæstetaler events
  • Møder inden for industrien
  • Uddannelse og kurser inden for luftrensning

DALUTEK vil være særlig aktiv i forbindelse med tekniske seminarer, konferencer og meningsdannere i Danmark og i EU regi. Det er målet at fremtidige seminarer skal øge kendskab og viden inden for luftrensningsbranchen både nationalt og internationalt. Yderligere er det målet at øge kendskabsgraden til DALUTEK, dens services samt den centrale rolle den spiller inden for udviklingen af luftrensningsbranchen.

 

Målsætninger

Det er DALUTEKS mål, at være den drivende innovative organisation inden for luftrensning, samt at påvirke den fortsatte udvikling inden for reglerne for støv påvirkning af miljøet. DALUTEK vil rådgive meningsdannere og offentlige instanser inden for mulighederne for luftrensning.

DALUTEKS hjemmeside skal promovere og øge DALUTEKS medlemmers image og kendskabsgrad samt forøge kommunikationen  til kunderne. Webportalen er særlig effektiv i forbindelse med deling af information, support til industrien, indsamling af feedback fra industrien, øget omsætning for medlemmerne, promovering af kurser, træning og andre vigtige initiativer. Portalen indeholder links til medlemmernes hjemmesider og andre relevante links for at tiltrække det størst mulige antal interessanter.

 

Marketing

Hovedfokus for DALUTEK er promoveringen af foreningens medlemmer. Dette skal opnås gennem forskellige aktiviteter for at fremme kendskabet til DALUTEK og lufterensnings industrien, samt forbedre både DALUTEKS og medlemmernes image. Promoveringen skal blandt andet på sigt ske ved hjælp af:

  • DALUTEKS Hjemmeside
  • Årlig udgivelse med præsentation af medlemmernes løsninger
  • Medlems certificering
  • Medlemsmøder og networking
  • Seminarer
  • Kampagner og promovering af arrangementer

Møder for DALUTEKS medlemmer afholdes hver 3 måned og har til formål at give et forum for diskussioner der vedrører branchen og industrien. Eksperter bliver inviteret for at informere medlemmerne omkring diverse tiltag indenfor miljø, lovgivnings – samt forretningsmæssige emner der har indflydelse på luftrensning. Besøg hos medlemsvirksomhederne, forsknings institutioner m. v. vil også fremtidigt blive et tilbagevendende punkt.

Det er målet med møderne, at de skal værdiskabende for medlemmerne, som skal opnå og tilegne sig ny viden og nye kontakter. Ydermere skal møderne inspirere til både social og teknisk vidensdeling. Et yderlige mål er, at give en fællesskabsfølelse blandt medlemmerne.