Dansk luftrensningsteknologi – DALUTEK

Netværket for danske luftrensningsvirksomheder

Netværket skal arbejde på at sikre producenter, underleverandører, forbrugere af udstyr samt rådgivende virksomheder den korrekte viden om luftrensning.

Danmark er på forkant med teknologien og mange danske virksomheder eksporterer en stor del af deres produktion og skaber arbejdspladser. DALUTEK vil medvirke til at sikre, at gældende dansk og europæisk lovgivning overholdes og at den håndteres ens fra kommune til kommune og fra virksomhed til virksomhed.

DALUTEK repræsenterer de private leverandører af udstyr og komponenter over for industri, myndigheder, det politiske system og medier. Netværket vil bl.a. afgive høringssvar til myndighederne om nye lovforslag, bekendtgørelser og vejledninger på området.

Netværkets opgave er at arbejde for luftrensningssektorens samlede interesser gennem samarbejde med politiske beslutningstagere og embedsapparater, kunder og vidensinstitutioner.

DALUTEK vil udveksle erfaringer og synspunkter om branchens udfordringer og muligheder – ligesom der skal afholdes kurser og konferencer for brugere, myndigheder og egne virksomheder. Netværket skal desuden udarbejde informationsmateriale til medlemsvirksomhederne om fx støttemuligheder og aktuelle initiativer på lovgivningsområdet.

Netværket dannes med udgangspunkt i brancheforeningen Dansk Miljøteknologi. Blandt medlemmerne vil AVS Danmark, Teldust, Teknologisk Institut og Force Tecnology være de drivende kræfter, der bl.a. vil arbejde på et bredt samarbejde i hele branchen. Medlemskab i DALUTEK forudsætter medlemskab af brancheforeningen Dansk Miljøteknologi